Pobierz widget

Software as a Service - nowoczesny model dystrybucji systemu multiportal©

  •  Wdrożenie systemu multiportal©  oparto na  modelu dystrybucji oprogramowania Software as a service, gdzie aplikacja jest przechowywana ma serwerach hostingowanych i udostępniana użytkownikom przez właściciela systemu poprzez Internet. Eliminuje to potrzebę instalacji i uruchamiania programu na komputerze klienta.
  • Do tworzenia portalu w zasadzie niezbędny jest tylko dostęp do Internetu o przyzwoitej przepustowości (krajowy standard), zwykły komputer i aktualna, popularna przeglądarka internetowa.
  • Model w oparciu o który zbudowaliśmy multiportal©  przerzuca obowiązki zarządzania, aktualizacji, pomocy technicznej z użytkownika na dostawcę multiportalu. W efekcie użytkownik mu przekazuje opiekę nad oprogramowaniem oraz obowiązek zapewnienia jego ciągłości działania .

  • Istotną oprogramowania multiportal©  decydującą o jego jakości i nowoczesności jest to, że użytkownik dostaje działające rozwiązanie o określonej funkcjonalności bez konieczności wchodzenia w zagadnienia związane z infrastrukturą informatyczną oraz zapleczem technicznym.
  • multiportal© umożliwia też wydawcy tworzącemu portal dostęp do najnowszych technologii informatycznych bez długotrwałych wdrożeń i dużych inwestycji..
  • Uzyskując dostęp do multiportal© klient, wydawca otrzymuje konkretne, potrzebne mu funkcjonalności systemu. Korzysta z takiego oprogramowania, jakiego potrzebuje. Nie interesuje go ani sprzęt ani środowisko pracy. Ma zapewniony dostęp do konkretnych, funkcjonalnych narzędzi –połączonych ze sobą jednolitym interfejsem. Programy działają na serwerze dostawcy w hostingu. Klient nie jest zmuszony nabywać na nie licencji, płaci jedynie niewielka opłatę za administrowanie i współdzieli koszty hostingu.  

  • Ze wzgledu na sposób dostępu klient nie może nic zmienić w tej aplikacji, ale może mieć decydujący wpływ na jej rozwój. W pełni tę niedogodność rekompensuje zastosowany sposób update’u oprogramowania, który pozwala wprowadzić poprawki bądź nowości natychmiast, bez konieczności uciążliwej wymiany kolejnych wersji u użytkownika. Podobnie sprawa się ma w przypadku awarii czy jakichkolwiek problemów z systemem. Administrator jest automatycznie powiadamiany o takim przypadku i jest wysoce prawdopodobne, że usterka zostanie usunięta zanim użytkownik się zorientuje.

  • Dystrybucja oprogramowania multiportal© nie wiąże się z koniecznością zawierania umowy licencyjnej, gdyż jego użytkownik nie wkracza w zakres praw autorskich (art. 74 ust. 4 pkt. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
  • Ze względu na fakt, że multiportal© nie jest kopiowany na sprzęt będący w użytkowaniu użytkownika (o co się dopytywali niektórzy wydawcy), użytkowanie systemu nie wchodzi w domenę praw autorskich, a co za tym idzie, nie wymagana jest licencja. Zagadnienie to istotne jest przede wszystkim ze względu na kwestie rozliczeniowe – wydatki na licencję powinny być amortyzowane, natomiast wydatki na usługę na bieżąco pomniejszają przychód.