Pobierz widget

Oferta dla użytkowników systemu Multiportal©

Tak jak wcześniej zadeklarowaliśmy, podejmujemy się realizacji tego zadania. Chcemy użytkownikom zapewnić kontynuację korzystania z systemu Multiportal© bez jakichkolwiek zaburzeń i problemów technicznych.  Możemy to zapewnić spełniając trzy podstawowe wymogi.

I. Hosting  i administracja   

Zastanawialiśmy się, która firma mogłaby zająć się hostingiem. Nie szukaliśmy daleko. Postanowiliśmy,  że zaufamy tej, której serwery wykorzystywaliśmy do tej pory. Jest to duża i stabilna firma. Hosting był jednym z najmocniejszych atutów Multiportalu. Będzie tak nadal. Jest jednak jedna zasadnicza i ważna różnica.  Parametry serwera do naszego systemu są znacznie lepsze niż poprzedniego. Jest już opłacony i postawiony, sparametryzowany, gotowy na przeniesienie danych z wygaszanego serwera. Czynność tę zrealizujemy tak, że praktycznie nie będzie to odczuwalne dla użytkowników. Poinformujemy oczywiście o terminie.

II. Rozwój oprogramowania systemu Multiportal©

Kolejnym, stałym elementem naszego działania będzie dalsza współpraca z twórcami systemu Multiportal©,  firmą Galdomedia Spółka z o. o. W oparciu o ich umiejętności i doświadczenie zamierzamy rozwijać oprogramowanie, uwzględniając wszystkie sugestie i pomysły użytkowników.

Uzgodniliśmy już, że w styczniu 2016 roku programiści z Galdomedii zrealizują znaczące zmiany dotyczące zarówno wyglądu naszych portali (nowy layout do wyboru) oraz poprawy funkcjonalności poszczególnych widgetów.

Finansowanie tych zmian zostało już zapewnione  w całości, dzięki uprzejmości jednego z wydawców i koszty nie będą obciążały pozostałych.

Generalnie jednak chcemy aby finasowanie zmian było realizowane wg prostej zasady. Kto chce korzystać z modyfikacji powinien brać udział w ponoszeniu kosztów. Jeżeli nie chce korzystać, to te zmiany nie będą mu udostępnione. Oczywiście nie będziemy nikogo do niczego zmuszać.  

III. Opłaty za usługę

Postawiliśmy ustalić też jasne i czytelne zasady opłat za usługę :

1)  opłaty miesięczne

jeden portal – 180 zł netto,

drugi 150 zł netto,

trzeci i następne 120 zł netto.

2) koszty tzw. startup czyli wstępna, jednorazowa i jedyna dodatkowa opłata w wysokości 120 zł netto. Jest to opłata dla wszystkich użytkowników MP która w wydłużonej perspektywie czasowej ma wyrównać koszty uruchomienia i przygotowania nowego serwera oraz bezpiecznego przeniesienia danych użytkowników. Na tym nie można oszczędzać a zapłacić musimy teraz. O sposobie regulowania płatności poinformujemy w oddzielnym piśmie.

Cena skalkulowana jest tak aby pokryć wszystkie koszty związane z realizacją Projektu Multiportal©.

Zapewniamy, że cena za usługę korzystania z systemu nie zmieni się przez rok od przystąpienia do projektu oraz zmiana opłat w kolejnych latach nie przekroczy max. 10% rocznie.   

Projekt Multiportal© jest otwarty na nowych użytkowników. Jeżeli ich ilość wzrośnie przewidujemy możliwość obniżenia opłat. Liczymy w tym względzie na aktywność wydawców!

Od 1 stycznia funkcjonować będzie strona dla uczestników Projektu Multiportal©

Waldemar Śliwczyński

Daniel Bochnak